Måndagsbarn har fagert skinn
Tisdagsbarn har älskligt sinn
Onsdagsbarn är fött till ve
Torsdagsbarn får mycket se
Fredagsbarn får kärlek och lycka
Lördagsbarn ska mödorna trycka
Söndagsbarn får leva och njuta rikt och vist och sedan berömligt sluta

Om du vill veta vilken veckodag du föddes kan du bl.a. kolla på: http://www.babyboom.nu/guider/Veckodag.html

Falk – fredagsbarn